WAVES

市值排行:NO.32

英文:Waves

中文:波币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥9.786207

币种价格(USD)

$1.422184

币种价格(BTC)

0.00013849BTC

市值(CNY):¥9.79亿

流通数量:1.0亿WAVES

涨跌幅(24H)

-0.91%

成交额(24H):1.34亿

发行总量:

¥9.79亿

市值(CNY)

$1.42亿

市值(USD)

1.38万BTC

市值(BTC)

1.0亿WAVES

流通数量

1.34亿

成交额(24H)

1946.76万

成交额(24H)

1895.7038BTC

成交额(24H)

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bithumb
 • WAVES
 • ¥13.29182
 • ¥13.29182
 • 0
 • 2分钟前
 • 2
 • 火币Pro
 • WAVES
 • ¥9.839483
 • ¥9.839483
 • 0
 • 2分钟前
 • 3
 • OKEX
 • WAVES
 • ¥9.849238
 • ¥9.849238
 • 0
 • 2分钟前
 • 4
 • 火币Pro
 • WAVES
 • ¥9.810730
 • ¥9.810730
 • 0
 • 5分钟前
 • 5
 • OKEX
 • WAVES
 • ¥9.884904
 • ¥9.884904
 • 0
 • 17分钟前
 • 6
 • OKEX
 • WAVES
 • ¥9.839483
 • ¥9.839483
 • 0
 • 17分钟前
 • 7
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥9.941709
 • ¥9.941709
 • 0
 • 18分钟前
 • 8
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥9.947029
 • ¥9.947029
 • 0
 • 18分钟前
 • 9
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥9.817250
 • ¥9.817250
 • 0
 • 18分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥9.908407
 • ¥9.908407
 • 0
 • 18分钟前
 • 11
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • ¥9.937560
 • ¥9.937560
 • 0.00
 • 20分钟前
 • 12
 • OKEX
 • WAVES
 • ¥9.837560
 • ¥9.837560
 • 0
 • 21分钟前
 • 13
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • ¥9.887619
 • ¥9.887619
 • 0.00
 • 24分钟前
 • 14
 • 火币Pro
 • WAVES
 • ¥9.869005
 • ¥9.869005
 • 0
 • 25分钟前
 • 15
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • ¥9.899746
 • ¥9.899746
 • 0
 • 25分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bithumb
 • WAVES
 • $1.931642
 • $1.931642
 • 0
 • 2分钟前
 • 2
 • 火币Pro
 • WAVES
 • $1.429929
 • $1.429929
 • 0
 • 2分钟前
 • 3
 • OKEX
 • WAVES
 • $1.431346
 • $1.431346
 • 0
 • 2分钟前
 • 4
 • 火币Pro
 • WAVES
 • $1.425750
 • $1.425750
 • 0
 • 5分钟前
 • 5
 • OKEX
 • WAVES
 • $1.436530
 • $1.436530
 • 0
 • 17分钟前
 • 6
 • OKEX
 • WAVES
 • $1.429929
 • $1.429929
 • 0
 • 17分钟前
 • 7
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $1.444785
 • $1.444785
 • 0
 • 18分钟前
 • 8
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $1.445558
 • $1.445558
 • 0
 • 18分钟前
 • 9
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $1.426698
 • $1.426698
 • 0
 • 18分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $1.439945
 • $1.439945
 • 0
 • 18分钟前
 • 11
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • $1.444182
 • $1.444182
 • 0.00
 • 20分钟前
 • 12
 • OKEX
 • WAVES
 • $1.429649
 • $1.429649
 • 0
 • 21分钟前
 • 13
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • $1.436924
 • $1.436924
 • 0.00
 • 24分钟前
 • 14
 • 火币Pro
 • WAVES
 • $1.434219
 • $1.434219
 • 0
 • 25分钟前
 • 15
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • $1.438687
 • $1.438687
 • 0
 • 25分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Bithumb
 • WAVES
 • 0.00018777BTC
 • 0.00018777BTC
 • 0
 • 2分钟前
 • 2
 • 火币Pro
 • WAVES
 • 0.00013900BTC
 • 0.00013900BTC
 • 0
 • 2分钟前
 • 3
 • OKEX
 • WAVES
 • 0.00013914BTC
 • 0.00013914BTC
 • 0
 • 2分钟前
 • 4
 • 火币Pro
 • WAVES
 • 0.00013859BTC
 • 0.00013859BTC
 • 0
 • 5分钟前
 • 5
 • OKEX
 • WAVES
 • 0.00013964BTC
 • 0.00013964BTC
 • 0
 • 17分钟前
 • 6
 • OKEX
 • WAVES
 • 0.00013900BTC
 • 0.00013900BTC
 • 0
 • 17分钟前
 • 7
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00014044BTC
 • 0.00014044BTC
 • 0
 • 18分钟前
 • 8
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00014052BTC
 • 0.00014052BTC
 • 0
 • 18分钟前
 • 9
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00013869BTC
 • 0.00013869BTC
 • 0
 • 18分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00013997BTC
 • 0.00013997BTC
 • 0
 • 18分钟前
 • 11
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • 0.00014039BTC
 • 0.00014039BTC
 • 0.00
 • 20分钟前
 • 12
 • OKEX
 • WAVES
 • 0.00013897BTC
 • 0.00013897BTC
 • 0
 • 21分钟前
 • 13
 • Bittrex(B网)
 • WAVES
 • 0.00013968BTC
 • 0.00013968BTC
 • 0.00
 • 24分钟前
 • 14
 • 火币Pro
 • WAVES
 • 0.00013942BTC
 • 0.00013942BTC
 • 0
 • 25分钟前
 • 15
 • Binance(币安)
 • WAVES
 • 0.00013985BTC
 • 0.00013985BTC
 • 0
 • 25分钟前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bithumb
 • 2
 • 火币Pro
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • 火币Pro
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Bittrex(B网)
 • 12
 • OKEX
 • 13
 • Bittrex(B网)
 • 14
 • 火币Pro
 • 15
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • WAVES
 • ¥13.29182
 • ¥13.29182
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.839483
 • ¥9.839483
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.849238
 • ¥9.849238
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.810730
 • ¥9.810730
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.884904
 • ¥9.884904
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.839483
 • ¥9.839483
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.941709
 • ¥9.941709
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.947029
 • ¥9.947029
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.817250
 • ¥9.817250
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.908407
 • ¥9.908407
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.937560
 • ¥9.937560
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.837560
 • ¥9.837560
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.887619
 • ¥9.887619
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.869005
 • ¥9.869005
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • ¥9.899746
 • ¥9.899746
 • 0
 • 2019-07-23
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bithumb
 • 2
 • 火币Pro
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • 火币Pro
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Bittrex(B网)
 • 12
 • OKEX
 • 13
 • Bittrex(B网)
 • 14
 • 火币Pro
 • 15
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • WAVES
 • $1.931642
 • $1.931642
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.429929
 • $1.429929
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.431346
 • $1.431346
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.425750
 • $1.425750
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.436530
 • $1.436530
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.429929
 • $1.429929
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.444785
 • $1.444785
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.445558
 • $1.445558
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.426698
 • $1.426698
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.439945
 • $1.439945
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.444182
 • $1.444182
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.429649
 • $1.429649
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.436924
 • $1.436924
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.434219
 • $1.434219
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • $1.438687
 • $1.438687
 • 0
 • 2019-07-23
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Bithumb
 • 2
 • 火币Pro
 • 3
 • OKEX
 • 4
 • 火币Pro
 • 5
 • OKEX
 • 6
 • OKEX
 • 7
 • Binance(币安)
 • 8
 • Binance(币安)
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Bittrex(B网)
 • 12
 • OKEX
 • 13
 • Bittrex(B网)
 • 14
 • 火币Pro
 • 15
 • Binance(币安)
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • WAVES
 • 0.00018777BTC
 • 0.00018777BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013900BTC
 • 0.00013900BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013914BTC
 • 0.00013914BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013859BTC
 • 0.00013859BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013964BTC
 • 0.00013964BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013900BTC
 • 0.00013900BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00014044BTC
 • 0.00014044BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00014052BTC
 • 0.00014052BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013869BTC
 • 0.00013869BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013997BTC
 • 0.00013997BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00014039BTC
 • 0.00014039BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013897BTC
 • 0.00013897BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013968BTC
 • 0.00013968BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013942BTC
 • 0.00013942BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • WAVES
 • 0.00013985BTC
 • 0.00013985BTC
 • 0
 • 2019-07-23

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

波币简介

波币简介WAVES,用于资产/自定义代币发行、转账和交易的终极密码学货币平台。项目名字受到了最近重力引力波发现的启发。WAVES团队以大规模市场应用和易用性为目标,致力于成为开源项目和社区项目平台。Waves将提供一个全功能的去中心化众筹、社区管理、加密信息平台,并会为终端用户提供一个轻量级的chrome插件,运行完整区块链的全节点将会运行在一个单独的软件模块中。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号