DCR

市值排行:NO.66

英文:Decred

中文:

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥199.4381

币种价格(USD)

$28.98341

币种价格(BTC)

0.00282233BTC

市值(CNY):¥20.18亿

流通数量:1012.09万DCR

涨跌幅(24H)

0.03%

成交额(24H):2460.18万

发行总量:2100.0万DCR

¥20.18亿

市值(CNY)

$2.93亿

市值(USD)

2.86万BTC

市值(BTC)

1012.09万DCR

流通数量

2460.18万

成交额(24H)

357.53万

成交额(24H)

348.1509BTC

成交额(24H)

2100.0万DCR

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • 火币Pro
 • DCR
 • ¥198.1346
 • ¥198.1346
 • 0
 • 刚刚
 • 2
 • 火币Pro
 • DCR
 • ¥197.8587
 • ¥197.8587
 • 0
 • 2分钟前
 • 3
 • 火币Pro
 • DCR
 • ¥197.4195
 • ¥197.4195
 • 0
 • 15分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • ¥201.3958
 • ¥201.3958
 • 0
 • 16分钟前
 • 5
 • Binance(币安)
 • DCR
 • ¥196.9451
 • ¥196.9451
 • 0
 • 16分钟前
 • 6
 • Binance(币安)
 • DCR
 • ¥197.1436
 • ¥197.1436
 • 0
 • 16分钟前
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • ¥198.2061
 • ¥198.2061
 • 0.00
 • 25分钟前
 • 8
 • OKEX
 • DCR
 • ¥195.2607
 • ¥195.2607
 • 0
 • 33分钟前
 • 9
 • OKEX
 • DCR
 • ¥196.9848
 • ¥196.9848
 • 0
 • 34分钟前
 • 10
 • OKEX
 • DCR
 • ¥197.4975
 • ¥197.4975
 • 0
 • 35分钟前
 • 11
 • OKEX
 • DCR
 • ¥197.9746
 • ¥197.9746
 • 0
 • 37分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • 火币Pro
 • DCR
 • $28.79404
 • $28.79404
 • 0
 • 刚刚
 • 2
 • 火币Pro
 • DCR
 • $28.75393
 • $28.75393
 • 0
 • 2分钟前
 • 3
 • 火币Pro
 • DCR
 • $28.69011
 • $28.69011
 • 0
 • 15分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • $29.26796
 • $29.26796
 • 0
 • 16分钟前
 • 5
 • Binance(币安)
 • DCR
 • $28.62117
 • $28.62117
 • 0
 • 16分钟前
 • 6
 • Binance(币安)
 • DCR
 • $28.65001
 • $28.65001
 • 0
 • 16分钟前
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • $28.80443
 • $28.80443
 • 0.00
 • 25分钟前
 • 8
 • OKEX
 • DCR
 • $28.37637
 • $28.37637
 • 0
 • 33分钟前
 • 9
 • OKEX
 • DCR
 • $28.62693
 • $28.62693
 • 0
 • 34分钟前
 • 10
 • OKEX
 • DCR
 • $28.70145
 • $28.70145
 • 0
 • 35分钟前
 • 11
 • OKEX
 • DCR
 • $28.77078
 • $28.77078
 • 0
 • 37分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • 火币Pro
 • DCR
 • 0.00279900BTC
 • 0.00279900BTC
 • 0
 • 刚刚
 • 2
 • 火币Pro
 • DCR
 • 0.00279510BTC
 • 0.00279510BTC
 • 0
 • 2分钟前
 • 3
 • 火币Pro
 • DCR
 • 0.00278890BTC
 • 0.00278890BTC
 • 0
 • 15分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • 0.00284507BTC
 • 0.00284507BTC
 • 0
 • 16分钟前
 • 5
 • Binance(币安)
 • DCR
 • 0.00278220BTC
 • 0.00278220BTC
 • 0
 • 16分钟前
 • 6
 • Binance(币安)
 • DCR
 • 0.00278500BTC
 • 0.00278500BTC
 • 0
 • 16分钟前
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • DCR
 • 0.00280001BTC
 • 0.00280001BTC
 • 0.00
 • 25分钟前
 • 8
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00275840BTC
 • 0.00275840BTC
 • 0
 • 33分钟前
 • 9
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00278276BTC
 • 0.00278276BTC
 • 0
 • 34分钟前
 • 10
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00279000BTC
 • 0.00279000BTC
 • 0
 • 35分钟前
 • 11
 • OKEX
 • DCR
 • 0.00279674BTC
 • 0.00279674BTC
 • 0
 • 37分钟前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • 火币Pro
 • 2
 • 火币Pro
 • 3
 • 火币Pro
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • Binance(币安)
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • OKEX
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • ¥198.1346
 • ¥198.1346
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥197.8587
 • ¥197.8587
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥197.4195
 • ¥197.4195
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥201.3958
 • ¥201.3958
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥196.9451
 • ¥196.9451
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥197.1436
 • ¥197.1436
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥198.2061
 • ¥198.2061
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥195.2607
 • ¥195.2607
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥196.9848
 • ¥196.9848
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥197.4975
 • ¥197.4975
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • ¥197.9746
 • ¥197.9746
 • 0
 • 2019-07-23
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • 火币Pro
 • 2
 • 火币Pro
 • 3
 • 火币Pro
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • Binance(币安)
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • OKEX
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • $28.79404
 • $28.79404
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.75393
 • $28.75393
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.69011
 • $28.69011
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $29.26796
 • $29.26796
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.62117
 • $28.62117
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.65001
 • $28.65001
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.80443
 • $28.80443
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.37637
 • $28.37637
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.62693
 • $28.62693
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.70145
 • $28.70145
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • $28.77078
 • $28.77078
 • 0
 • 2019-07-23
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • 火币Pro
 • 2
 • 火币Pro
 • 3
 • 火币Pro
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • Binance(币安)
 • 6
 • Binance(币安)
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • OKEX
 • 9
 • OKEX
 • 10
 • OKEX
 • 11
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • DCR
 • 0.00279900BTC
 • 0.00279900BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00279510BTC
 • 0.00279510BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00278890BTC
 • 0.00278890BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00284507BTC
 • 0.00284507BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00278220BTC
 • 0.00278220BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00278500BTC
 • 0.00278500BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00280001BTC
 • 0.00280001BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00275840BTC
 • 0.00275840BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00278276BTC
 • 0.00278276BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00279000BTC
 • 0.00279000BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • DCR
 • 0.00279674BTC
 • 0.00279674BTC
 • 0
 • 2019-07-23

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

-简介

-简介DCR拥有先进的PoW+PoS混合机制,所有PoW产出的块都必须经过PoS的验证才能成为合法的块,也就是POW打包记账+POS投票治理的共识机制。所以在DCR的网络中,几乎杜绝了算力垄断的现象,完美地解决了去中心化项目的治理机制问题。如果比特币也是这种机制,那扩容争议早就解决了,也不会出现像比特币和以太坊一样由于硬分叉而分裂出不同的链!DCR币总量为2100万个,目前挖出了596万个左右,其中PoW挖矿产生的占43.1%,PoS挖矿产生的占21.5%。目前DCR只有在P网才能进行交易,截止本文发稿,DCR在P网的24小时交易量为199BTC,价格也从最初的1美元左右涨到如今的20余美元,最高价曾接近50美元,未来投资收益空间或将非常可观。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号