BTS

市值排行:NO.73

英文:BitShares

中文:比特股

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥0.30803548

币种价格(USD)

$0.04476535

币种价格(BTC)

0.00000435BTC

市值(CNY):¥8.43亿

流通数量:27.35亿BTS

涨跌幅(24H)

-0.94%

成交额(24H):1288.08万

发行总量:36.01亿BTS

¥8.43亿

市值(CNY)

$1.22亿

市值(USD)

1.19万BTC

市值(BTC)

27.35亿BTS

流通数量

1288.08万

成交额(24H)

187.19万

成交额(24H)

181.6736BTC

成交额(24H)

36.01亿BTS

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.31662389
 • ¥0.31662389
 • 0
 • 2分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.31165687
 • ¥0.31165688
 • 0.00
 • 2分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • ¥0.31288141
 • ¥0.31288142
 • 0.00
 • 2分钟前
 • 4
 • 火币Pro
 • BTS
 • ¥0.31027067
 • ¥0.31027067
 • 0.00
 • 10分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • ¥0.31358929
 • ¥0.31358929
 • 0.02%
 • 27分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • BTS
 • ¥0.31217354
 • ¥0.31217354
 • 0.00
 • 28分钟前
 • 7
 • 火币Pro
 • BTS
 • ¥0.31175467
 • ¥0.31175467
 • 0.00
 • 28分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.04601356
 • $0.04601356
 • 0
 • 2分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.04529172
 • $0.04529172
 • 0.00
 • 2分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • $0.04546968
 • $0.04546968
 • 0.00
 • 2分钟前
 • 4
 • 火币Pro
 • BTS
 • $0.04509027
 • $0.04509027
 • 0.00
 • 10分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • $0.04557255
 • $0.04557255
 • 0.02%
 • 27分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • BTS
 • $0.04536681
 • $0.04536681
 • 0.00
 • 28分钟前
 • 7
 • 火币Pro
 • BTS
 • $0.04530593
 • $0.04530593
 • 0.00
 • 28分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00000447BTC
 • 0.00000447BTC
 • 0
 • 2分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00000440BTC
 • 0.00000440BTC
 • 0.00
 • 2分钟前
 • 3
 • Binance(币安)
 • BTS
 • 0.00000442BTC
 • 0.00000442BTC
 • 0.00
 • 2分钟前
 • 4
 • 火币Pro
 • BTS
 • 0.00000438BTC
 • 0.00000438BTC
 • 0.00
 • 10分钟前
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • BTS
 • 0.00000443BTC
 • 0.00000443BTC
 • 0.02%
 • 27分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • BTS
 • 0.00000441BTC
 • 0.00000441BTC
 • 0.00
 • 28分钟前
 • 7
 • 火币Pro
 • BTS
 • 0.00000440BTC
 • 0.00000440BTC
 • 0.00
 • 28分钟前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • 火币Pro
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • 火币Pro
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • ¥0.31662389
 • ¥0.31662389
 • 0
 • 2019-07-23
 • BTS
 • ¥0.31165687
 • ¥0.31165688
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • ¥0.31288141
 • ¥0.31288142
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • ¥0.31027067
 • ¥0.31027067
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • ¥0.31358929
 • ¥0.31358929
 • 0.02%
 • 2019-07-23
 • BTS
 • ¥0.31217354
 • ¥0.31217354
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • ¥0.31175467
 • ¥0.31175467
 • 0.00
 • 2019-07-23
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • 火币Pro
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • 火币Pro
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • $0.04601356
 • $0.04601356
 • 0
 • 2019-07-23
 • BTS
 • $0.04529172
 • $0.04529172
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • $0.04546968
 • $0.04546968
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • $0.04509027
 • $0.04509027
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • $0.04557255
 • $0.04557255
 • 0.02%
 • 2019-07-23
 • BTS
 • $0.04536681
 • $0.04536681
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • $0.04530593
 • $0.04530593
 • 0.00
 • 2019-07-23
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • 火币Pro
 • 5
 • Bittrex(B网)
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • 火币Pro
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • BTS
 • 0.00000447BTC
 • 0.00000447BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • BTS
 • 0.00000440BTC
 • 0.00000440BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • 0.00000442BTC
 • 0.00000442BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • 0.00000438BTC
 • 0.00000438BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • 0.00000443BTC
 • 0.00000443BTC
 • 0.02%
 • 2019-07-23
 • BTS
 • 0.00000441BTC
 • 0.00000441BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • BTS
 • 0.00000440BTC
 • 0.00000440BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

比特股简介

比特股简介比特股由invictus研发,构思宏伟、公司开发、知名度高、分发相对公平,采用DPoS核心算法,出块时间10秒,于2014年7月19号发布。比特股是一项测试一种新型“可预测市场”背后的经济理论的实验。该实验创建了去中心化的银行和交易所,使用由DPoS保障安全的去中心化交易总账来创造可互换数字资产,这些资产可以市场化锚定美元、黄金、汽油等任何东西的价值。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号