XMR

市值排行:NO.20

英文:Monero

中文:门罗币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥565.9513

币种价格(USD)

$82.24705

币种价格(BTC)

0.00799804BTC

市值(CNY):¥96.85亿

流通数量:1711.28万XMR

涨跌幅(24H)

-1.91%

成交额(24H):6.99亿

发行总量:1688.3万XMR

¥96.85亿

市值(CNY)

$14.07亿

市值(USD)

13.69万BTC

市值(BTC)

1711.28万XMR

流通数量

6.99亿

成交额(24H)

1.02亿

成交额(24H)

9872.3797BTC

成交额(24H)

1688.3万XMR

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • XMR
 • ¥575.3982
 • ¥575.3982
 • 0
 • 3分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • XMR
 • ¥570.8888
 • ¥570.8888
 • 0
 • 3分钟前
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • ¥573.6166
 • ¥573.6166
 • 0.00
 • 8分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • ¥571.2549
 • ¥571.2549
 • 0.00
 • 8分钟前
 • 5
 • 火币Pro
 • XMR
 • ¥572.9552
 • ¥572.9552
 • 0
 • 10分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • XMR
 • ¥570.3117
 • ¥570.3117
 • 0
 • 11分钟前
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • ¥574.6747
 • ¥574.6747
 • 0.00
 • 16分钟前
 • 8
 • 火币Pro
 • XMR
 • ¥574.1539
 • ¥574.1539
 • 0
 • 17分钟前
 • 9
 • Binance(币安)
 • XMR
 • ¥571.2939
 • ¥571.2939
 • 0.00
 • 21分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • XMR
 • ¥574.0878
 • ¥574.0878
 • 0.00
 • 21分钟前
 • 11
 • Bithumb
 • XMR
 • ¥571.8641
 • ¥571.8641
 • 0.00
 • 23分钟前
 • 12
 • OKEX
 • XMR
 • ¥569.3860
 • ¥569.3860
 • 0.00
 • 25分钟前
 • 13
 • Bitfinex
 • XMR
 • ¥568.3445
 • ¥568.3445
 • 0.00
 • 33分钟前
 • 14
 • Bitfinex
 • XMR
 • ¥573.0260
 • ¥573.0260
 • 0.00
 • 33分钟前
 • 15
 • OKEX
 • XMR
 • ¥571.6654
 • ¥571.6654
 • 0.00
 • 34分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • XMR
 • $83.62009
 • $83.62009
 • 0
 • 3分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • XMR
 • $82.96476
 • $82.96476
 • 0
 • 3分钟前
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • $83.36117
 • $83.36117
 • 0.00
 • 8分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • $83.01796
 • $83.01796
 • 0.00
 • 8分钟前
 • 5
 • 火币Pro
 • XMR
 • $83.26507
 • $83.26507
 • 0
 • 10分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • XMR
 • $82.88089
 • $82.88089
 • 0
 • 11分钟前
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • $83.51494
 • $83.51494
 • 0.00
 • 16分钟前
 • 8
 • 火币Pro
 • XMR
 • $83.43927
 • $83.43927
 • 0
 • 17分钟前
 • 9
 • Binance(币安)
 • XMR
 • $83.02363
 • $83.02363
 • 0.00
 • 21分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • XMR
 • $83.42966
 • $83.42966
 • 0.00
 • 21分钟前
 • 11
 • Bithumb
 • XMR
 • $83.10650
 • $83.10650
 • 0.00
 • 23分钟前
 • 12
 • OKEX
 • XMR
 • $82.74637
 • $82.74637
 • 0.00
 • 25分钟前
 • 13
 • Bitfinex
 • XMR
 • $82.59500
 • $82.59500
 • 0.00
 • 33分钟前
 • 14
 • Bitfinex
 • XMR
 • $83.27535
 • $83.27535
 • 0.00
 • 33分钟前
 • 15
 • OKEX
 • XMR
 • $83.07762
 • $83.07762
 • 0.00
 • 34分钟前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • Binance(币安)
 • XMR
 • 0.00812851BTC
 • 0.00812851BTC
 • 0
 • 3分钟前
 • 2
 • Binance(币安)
 • XMR
 • 0.00806481BTC
 • 0.00806481BTC
 • 0
 • 3分钟前
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • 0.00810334BTC
 • 0.00810334BTC
 • 0.00
 • 8分钟前
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • 0.00806998BTC
 • 0.00806998BTC
 • 0.00
 • 8分钟前
 • 5
 • 火币Pro
 • XMR
 • 0.00809400BTC
 • 0.00809400BTC
 • 0
 • 10分钟前
 • 6
 • 火币Pro
 • XMR
 • 0.00805665BTC
 • 0.00805665BTC
 • 0
 • 11分钟前
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • XMR
 • 0.00811829BTC
 • 0.00811829BTC
 • 0.00
 • 16分钟前
 • 8
 • 火币Pro
 • XMR
 • 0.00811093BTC
 • 0.00811093BTC
 • 0
 • 17分钟前
 • 9
 • Binance(币安)
 • XMR
 • 0.00807053BTC
 • 0.00807053BTC
 • 0.00
 • 21分钟前
 • 10
 • Binance(币安)
 • XMR
 • 0.00811000BTC
 • 0.00811000BTC
 • 0.00
 • 21分钟前
 • 11
 • Bithumb
 • XMR
 • 0.00807859BTC
 • 0.00807859BTC
 • 0.00
 • 23分钟前
 • 12
 • OKEX
 • XMR
 • 0.00804358BTC
 • 0.00804358BTC
 • 0.00
 • 25分钟前
 • 13
 • Bitfinex
 • XMR
 • 0.00802886BTC
 • 0.00802886BTC
 • 0.00
 • 33分钟前
 • 14
 • Bitfinex
 • XMR
 • 0.00809500BTC
 • 0.00809500BTC
 • 0.00
 • 33分钟前
 • 15
 • OKEX
 • XMR
 • 0.00807578BTC
 • 0.00807578BTC
 • 0.00
 • 34分钟前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • 火币Pro
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • 火币Pro
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Bithumb
 • 12
 • OKEX
 • 13
 • Bitfinex
 • 14
 • Bitfinex
 • 15
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • XMR
 • ¥575.3982
 • ¥575.3982
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥570.8888
 • ¥570.8888
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥573.6166
 • ¥573.6166
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥571.2549
 • ¥571.2549
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥572.9552
 • ¥572.9552
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥570.3117
 • ¥570.3117
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥574.6747
 • ¥574.6747
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥574.1539
 • ¥574.1539
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥571.2939
 • ¥571.2939
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥574.0878
 • ¥574.0878
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥571.8641
 • ¥571.8641
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥569.3860
 • ¥569.3860
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥568.3445
 • ¥568.3445
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥573.0260
 • ¥573.0260
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • ¥571.6654
 • ¥571.6654
 • 0.00
 • 2019-07-23
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • 火币Pro
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • 火币Pro
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Bithumb
 • 12
 • OKEX
 • 13
 • Bitfinex
 • 14
 • Bitfinex
 • 15
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • XMR
 • $83.62009
 • $83.62009
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $82.96476
 • $82.96476
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.36117
 • $83.36117
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.01796
 • $83.01796
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.26507
 • $83.26507
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $82.88089
 • $82.88089
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.51494
 • $83.51494
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.43927
 • $83.43927
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.02363
 • $83.02363
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.42966
 • $83.42966
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.10650
 • $83.10650
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $82.74637
 • $82.74637
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $82.59500
 • $82.59500
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.27535
 • $83.27535
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • $83.07762
 • $83.07762
 • 0.00
 • 2019-07-23
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • Binance(币安)
 • 2
 • Binance(币安)
 • 3
 • Bittrex(B网)
 • 4
 • Bittrex(B网)
 • 5
 • 火币Pro
 • 6
 • 火币Pro
 • 7
 • Bittrex(B网)
 • 8
 • 火币Pro
 • 9
 • Binance(币安)
 • 10
 • Binance(币安)
 • 11
 • Bithumb
 • 12
 • OKEX
 • 13
 • Bitfinex
 • 14
 • Bitfinex
 • 15
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • XMR
 • 0.00812851BTC
 • 0.00812851BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00806481BTC
 • 0.00806481BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00810334BTC
 • 0.00810334BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00806998BTC
 • 0.00806998BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00809400BTC
 • 0.00809400BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00805665BTC
 • 0.00805665BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00811829BTC
 • 0.00811829BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00811093BTC
 • 0.00811093BTC
 • 0
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00807053BTC
 • 0.00807053BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00811000BTC
 • 0.00811000BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00807859BTC
 • 0.00807859BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00804358BTC
 • 0.00804358BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00802886BTC
 • 0.00802886BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00809500BTC
 • 0.00809500BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23
 • XMR
 • 0.00807578BTC
 • 0.00807578BTC
 • 0.00
 • 2019-07-23

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

门罗币简介

门罗币简介门罗币(Monero,简称XMR)是一个创建于2014年4月开源加密货币,它着重于隐私、分权和可扩展性。Monero基于CryptoNote协议,并在区块链模糊化方面有显著的算法差异。Monero致力于成为可代替的不可追踪的电子货币。相比比特币及其分叉,Monero具有更高程度的匿名性。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号