LTC

市值排行:NO.4

英文:Litecoin

中文:莱特币

白皮书:

点击进入
  • 人民币
  • 美元
  • 比特币

币种价格(CNY)

¥388.5767

币种价格(USD)

$54.90388

币种价格(BTC)

0.00676088BTC

市值(CNY):¥246.69亿

流通数量:6348.64万LTC

涨跌幅(24H)

4.21%

成交额(24H):204.6亿

发行总量:8400.0万LTC

¥246.69亿

市值(CNY)

$34.86亿

市值(USD)

42.92万BTC

市值(BTC)

6348.64万LTC

流通数量

204.6亿

成交额(24H)

28.91亿

成交额(24H)

35.64万BTC

成交额(24H)

8400.0万LTC

发行总量

 • 交易市场
 • 价格趋势
 • 新闻
 • 基本信息
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • LTC
 • ¥388.9884
 • ¥388.9884
 • 0.00
 • 3小时前
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • LTC
 • ¥389.6957
 • ¥389.6957
 • 0.00
 • 4小时前
 • 3
 • Binance(币安)
 • LTC
 • ¥388.1728
 • ¥388.1728
 • 0.00
 • 6小时前
 • 4
 • Bitfinex
 • LTC
 • ¥388.1613
 • ¥388.1613
 • 0.00
 • 7小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • LTC
 • ¥386.2137
 • ¥386.2137
 • 0.09%
 • 7小时前
 • 6
 • Bitfinex
 • LTC
 • ¥386.9215
 • ¥386.9215
 • 0.00
 • 7小时前
 • 7
 • Bitstamp
 • LTC
 • ¥386.5002
 • ¥386.5002
 • 0.03%
 • 12小时前
 • 8
 • Bitstamp
 • LTC
 • ¥383.3492
 • ¥383.3492
 • 0.04%
 • 12小时前
 • 9
 • BTCBOX
 • LTC
 • ¥376.2074
 • ¥376.2074
 • 25.03%
 • 18小时前
 • 10
 • OKEX
 • LTC
 • ¥371.4343
 • ¥371.4343
 • 0.00
 • 19小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • LTC
 • $54.96205
 • $54.96205
 • 0.00
 • 3小时前
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • LTC
 • $55.06199
 • $55.06199
 • 0.00
 • 4小时前
 • 3
 • Binance(币安)
 • LTC
 • $54.84681
 • $54.84681
 • 0.00
 • 6小时前
 • 4
 • Bitfinex
 • LTC
 • $54.84519
 • $54.84519
 • 0.00
 • 7小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • LTC
 • $54.57000
 • $54.57000
 • 0.09%
 • 7小时前
 • 6
 • Bitfinex
 • LTC
 • $54.67000
 • $54.67000
 • 0.00
 • 7小时前
 • 7
 • Bitstamp
 • LTC
 • $54.52619
 • $54.52619
 • 0.03%
 • 12小时前
 • 8
 • Bitstamp
 • LTC
 • $54.08166
 • $54.08166
 • 0.04%
 • 12小时前
 • 9
 • BTCBOX
 • LTC
 • $52.99965
 • $52.99965
 • 25.03%
 • 18小时前
 • 10
 • OKEX
 • LTC
 • $52.32722
 • $52.32722
 • 0.00
 • 19小时前
 1. #
 2. 交易所
 3. 交易对
 4. 价格
 5. 成交额(24H)
 6. 交易占比
 7. 更新时间
 • 1
 • OKEX
 • LTC
 • 0.00678953BTC
 • 0.00678952BTC
 • 0.00
 • 3小时前
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • LTC
 • 0.00680187BTC
 • 0.00680187BTC
 • 0.00
 • 4小时前
 • 3
 • Binance(币安)
 • LTC
 • 0.00676400BTC
 • 0.00676400BTC
 • 0.00
 • 6小时前
 • 4
 • Bitfinex
 • LTC
 • 0.00676380BTC
 • 0.00676380BTC
 • 0.00
 • 7小时前
 • 5
 • Bitstamp
 • LTC
 • 0.00672986BTC
 • 0.00672986BTC
 • 0.09%
 • 7小时前
 • 6
 • Bitfinex
 • LTC
 • 0.00674220BTC
 • 0.00674219BTC
 • 0.00
 • 7小时前
 • 7
 • Bitstamp
 • LTC
 • 0.00673125BTC
 • 0.00673125BTC
 • 0.03%
 • 12小时前
 • 8
 • Bitstamp
 • LTC
 • 0.00667637BTC
 • 0.00667637BTC
 • 0.04%
 • 12小时前
 • 9
 • BTCBOX
 • LTC
 • 0.00663012BTC
 • 0.00663012BTC
 • 25.03%
 • 18小时前
 • 10
 • OKEX
 • LTC
 • 0.00654600BTC
 • 0.00654600BTC
 • 0.00
 • 19小时前
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bitfinex
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitfinex
 • 7
 • Bitstamp
 • 8
 • Bitstamp
 • 9
 • BTCBOX
 • 10
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LTC
 • ¥388.9884
 • ¥388.9884
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • ¥389.6957
 • ¥389.6957
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • ¥388.1728
 • ¥388.1728
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • ¥388.1613
 • ¥388.1613
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • ¥386.2137
 • ¥386.2137
 • 0.09%
 • 2019-10-18
 • LTC
 • ¥386.9215
 • ¥386.9215
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • ¥386.5002
 • ¥386.5002
 • 0.03%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • ¥383.3492
 • ¥383.3492
 • 0.04%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • ¥376.2074
 • ¥376.2074
 • 25.03%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • ¥371.4343
 • ¥371.4343
 • 0.00
 • 2019-10-17
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bitfinex
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitfinex
 • 7
 • Bitstamp
 • 8
 • Bitstamp
 • 9
 • BTCBOX
 • 10
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LTC
 • $54.96205
 • $54.96205
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • $55.06199
 • $55.06199
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • $54.84681
 • $54.84681
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • $54.84519
 • $54.84519
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • $54.57000
 • $54.57000
 • 0.09%
 • 2019-10-18
 • LTC
 • $54.67000
 • $54.67000
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • $54.52619
 • $54.52619
 • 0.03%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • $54.08166
 • $54.08166
 • 0.04%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • $52.99965
 • $52.99965
 • 25.03%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • $52.32722
 • $52.32722
 • 0.00
 • 2019-10-17
 1. #
 2. 交易所
 • 1
 • OKEX
 • 2
 • Bittrex(B网)
 • 3
 • Binance(币安)
 • 4
 • Bitfinex
 • 5
 • Bitstamp
 • 6
 • Bitfinex
 • 7
 • Bitstamp
 • 8
 • Bitstamp
 • 9
 • BTCBOX
 • 10
 • OKEX
 1. 交易对
 2. 价格
 3. 成交额(24H)
 4. 交易占比
 5. 更新时间
 • LTC
 • 0.00678953BTC
 • 0.00678952BTC
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • 0.00680187BTC
 • 0.00680187BTC
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • 0.00676400BTC
 • 0.00676400BTC
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • 0.00676380BTC
 • 0.00676380BTC
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • 0.00672986BTC
 • 0.00672986BTC
 • 0.09%
 • 2019-10-18
 • LTC
 • 0.00674220BTC
 • 0.00674219BTC
 • 0.00
 • 2019-10-18
 • LTC
 • 0.00673125BTC
 • 0.00673125BTC
 • 0.03%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • 0.00667637BTC
 • 0.00667637BTC
 • 0.04%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • 0.00663012BTC
 • 0.00663012BTC
 • 25.03%
 • 2019-10-17
 • LTC
 • 0.00654600BTC
 • 0.00654600BTC
 • 0.00
 • 2019-10-17

说明:列表最多显示24小时成交额前100名数据。

莱特币简介

莱特币简介莱特币(简写:LTC)是一种基于“点对点”技术的网络货币,也是MIT/X11许可下的一个开源软件项目。它可以帮助用户即时付款给世界上任何一个人。莱特币受到了BTC的启发,并且在技术上具有相同的实现原理,莱特币的创造和转让基于一种开源的加密协议,不受到任何中央机构的管理。

下载瓦蜂财经APP

关注瓦蜂财经公众号

关注瓦蜂财经服务号

梅州微康网络科技有限公司

版权所有未经许可不得转载

批次号:粤ICP备13042501号